"VK goes Folk" - konsert söndagen den 7.4.2024 kl. 18:00 i Ekenäs kyrka. Program 15 €.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Västnyländska kammarkören firar i år sitt femtionde verksamhetsår. Kören
grundades på ett möte i september1973, och till körens första dirigent
valdes enhälligt Gunilla Josefsson samt till ordförande Hans-Ole
Josefsson. Om detta och mycket annat kan man läsa i körens historik som
utkommer i höst.

Kören är fortfarande idag mycket aktiv med 35 sångare. Vi uppträder och
deltar gärna i körfestivaler, senast i Italien under oktober 2022. På
hemmaplan strävar vi till att uppträda åtminstone ett par gånger per år.

Efter Vasa körfestival i maj, där kören deltog tillsammans med lokala
gruppen Röster, har övningarna gällt jubileumsprogrammet och småningom
går kören över till att öva in Ulf Långbackas mässa, som framförs i
Borgå domkyrka tillsammans med Borgå kammarkör fredagen den 27 oktober.
Därförinnan har det varit höstpartaj med alla körer inom VNSMF.

VK :s jubileumskonsert försiggår lördagen den 30 september klockan 16 i
Ekenäs kyrka, Repertoaren består dels av sånger som dirigenten Niels
Burgmann valt, dels av sångarnas favoriter från tidigare konserter.

 

MIDVINTERKONSERT

Välkommen på Västnyländksa Kammarkörens Midvinterkonsert i ekenäs kyrka den 12.2.2023 kl. 16:00. På programmet stycken av Mäntyjärvi, Whitacre, Nystedt, Gjeilo m.fl.

 

HOMECOMING CONCERT

Efter körtävlingen där VK belönades med silverdiplom ger vi en hemkomstkonsert i Ekenäs kyrka. Repertoaren är den vi tävlade med i Caorle, Italien.

Konsert i Drumsö, Helsingfors 9.10.2022

Västnyländska kammarkören ger en konsert i Drumsö i Helsingfors med tävlingsrepertoar inför körtävlingen, som kören ska delta i senare i höst i Venedig, Italien. På programmet står äldre Ränessans-verk samt även modernare körmusik.

Vårkonsert 6.5.2022

Västnyländska Kammarkören ger en länge efterlängtad live-konsert efter ett antal tidigare pga Covid-19-läget inhiberade konserter. Vårkonserten "Vårkväll" bjuder på verk av bl.a. Wilhelm Stenhammar, Toivo Kuula, Eriks Esenvalds m.fl. Programbladsintäkterna á 10 € går till Kyrkans Utlandshjälp för att stöda ukrainska familjer.

 

Det är vackrast när det skymmer

Västnyländska kammarkörens Allhelgonakonsert 2020 spelades pga. Covid-19-pandemin in på video och kan finns tillgänglig på Facebook och Youtube.

Video

Västnyländska Kammarkören vill med den här videon tacka sin publik, som denna vår tyvärr blev utan den traditionella vårkonserten pga Covid-19-pandemin.

Trettondagskonsert

Västnyländska kammarkören och Katarina Singers vill påminna om att vår gemensamma Trettondagskonsert inte är på trettondagen utan på trettondagsafton, alltså den 5.1.2020 kl. 18:00 i Ekenäs kyrka. Trettondagsafton heter för övrigt Twelfth Night på engelska, och det är också namnet på Shakespeares kända pjäs, även känd som "What You Will" ("Som du behagar"). Om man vill behaga ödets makter och undvika olycka bör man i många anglosaxiska länder ta ned julprydnaderna senast på trettondagsafton - en vidskepelse som vi i mörka Norden haft förståndet att förskjuta till tjugondag Knut. I Shakespeares Trettondagsafton finns just inga riktiga harpor på scen, men det kommer det finnas på vår Trettondagskonsert. Bägge körerna ackompanjeras på harpa - harpan trakteras av Hanna Kenttämies. Bilden illustrerar en modern pedalharpas tonomfång.

O magnum mysterium!

"O magnum mysterium" är en medeltida text som beskriver Jesu födelse på julnatten. Dess första del lyder i fri översättning: "O stora hemlighet, förunderliga mysterium: djuren fick se den nyfödde Herren liggande i en krubba!" Traditionellt har man ju tolkat detta som att Jesus föddes i ett separat djurstall, eftersom det inte fanns plats i härbärget. Nödvändigtvis är det inte exakt så - tolkare av den ursprungliga grekiska texten hävdar att "härbärget" också kunde vara den övre våningen i ett typiskt palestinskt hem, där man kunde inkvartera långväga gäster som t.ex. släktingen Josef jämte hustru. I den nedre, enklare våningen tog man ofta in djur till natten, så den fungerade faktiskt också som ett slags "stall". Måhända måste Josef och Maria inkvarteras där, eftersom det pga. skattskrivningen redan var fullt i den övre våningen? Nå, därom må de skriftlärde tvista, men säkert är det i alla fall att det finns otaliga tonsättningar av texten "O magnum mysterium". Så många att kören Yale Schola Cantorum i tiden gav en konsert med inte mindre än 7½ olika tonsättningar. Halvan pga. av att en version från 1100-talet hade titeln "O quam magnum miraculum". Västnyländska kammarkören framför två "O magnum mysterium" på sin trettondagskonsert i Ekenäs kyrka på trettondagsafton 5.1.2020 kl. 18:00. I konserten medverkar också damkören Katarina Singers från Karis-Pojo svenska församling.

Välkommen till nya sångare!

Kammmarkören är inte bara 7/8-takt och rynkade pannor... När konsertbelysningen släckts ned händer det att vi samlas i baren för att varva ner en stund. Anslut dig till vårt glada gäng! Vi har kroniskt behov av tillskott i herrstämmorna, men också damstämmorna tar gärna emot nya medlemmar. Det enda som krävs är grundläggande notläsningskunskap och en from strävan att sjunga rent. Ta gärna kontakt, t.ex. genom att använda meddelandeknappen. Eller dyk bara upp för insjungning på en övning i Katarinaskolan måndagar kl. 18:30. --- I förgrunden på bilden 3/4 av barbershopkvartetten JAMM (vars medlemmar alla sjunger i VK) + dirigenten Niels Burgmann - musician som inhoppande alt.

Om åsnebryggor

På finlandsvenska betyder åsnebrygga ju ungefär en omständlig övergång från ett tema till ett annat eller ett försök att koppla ihop två resonemang som inte hör ihop. I Sverige är denna betydelse sgs. okänd och betraktas som en finlandism. Ursprungligen hade uttrycket sin ordagranna betydelse - under medeltiden var det vanligt att bygga smala broar lämpliga för åsnetrafik (på tyska Eselsbrücke) över vattendrag. I det avseendet är finskans "aasinsilta" en mera korrekt översättning än åsnebrygga. Småningom kom uttrycket också att få överförda betydelser. En sats ur Euklides' Elementa (basvinklarna i en likbent triangel är lika stora) kallas "pons ansinorum" (åsnebrygga på latin). Namnet syftar på att mindre begåvade studenter ofta inte kom längre i sina matematikstudier, alltså inte lyckades passera den smala åsnebron. Åsnebryggor kallades också förenklade minnesanteckningar i anslutning till svårförståeliga läroböcker på latin och grekiska. Utan dessa lathundar klarade sig inte dumma studenter (åsnor). Åsnebrygga är också en benämning på en bok där handlingen i något välkänt verk verk återberättas i koncentrerad och förenklad form (liksom i serietidningen "Illustrerade klassiker" i tiderna...). - Nåväl, åsnan på bilden är inte på väg över en bro. Den blockerar envist en vandringsled på ön Sifnos för en VK-korist. Och VK uppträder i Ekenäs kyrka inkommande söndag 10.11 kl. 19:00 med sitt tävlingsprogram från körfestivalen Canta el mar. Välkomna! På tal om åsnebryggor...

Seraljfunderingar

Wilhelms Stenhammars "I Seraillets Have" ("I Seraljens Trädgård") hör till standardrepertoaren för många svenska körer. "Seralj" (eller "seraglio") är delar av ett osmanskt hushåll avsedda för enbart kvinnor - i praktiken alltså ofta ett harem. Seraljer figurerar allmänt inom europeisk historia och konst. Under Karl XII:s äventyr i Turkiet (den s.k. "Kalabaliken i Bender") avrättas Benders kommendant Ismael Pascha och hans huvud upphängs allom till varnagel just i seraljen. Mozart uppmärksammade seraljen i operan "Enleveringen från seraljen". Om denna opera gav kejsar Joseph II omdömet: "Alltför vackert för våra öron, men förskräckligt mycket noter!". Uttrycket "too many notes" vann spridning i musikkretsar från Mozart-filmen "Amadeus". Den flitige dramatikern Gustav III skrev också en version om enleveringen, "Den bedragen bachan". Pjäsen lär dessvärre höra till det sämsta han någonsin lyckades åstadkomma... Barn från 1900-talets senare hälft minns Lennart Hellsings versbok "Kanaljen i Seraljen". När en nyutgåva av boken planerades på 1980-talet konstaterade Hellsing: "Varför finns det så mycket dåliga bilder i barnens värld? Det kostar väl inte mer att trycka en bra bild än en dålig bild. Jag ska ta de stora konstnärerna i örat och släpa dem in i barnkamrarna." Detta resulterade i att ett tiotal svenska konstnärer ställde upp och illustrerade bokens verser. Så visst har seraljer haft sin betydelse i europeisk (kultur)historia! Kom och lyssna till Stenhammars verk på VK:s hemkomstkonsert från körfestivalen Canta al mar i Ekenäs kyrka den 10.11 kl. 19:00! Och bifogade foto, ja - inte från seraljens trädgård, men från Carl von Linnés trädgård i Uppsala. Vackert så!

Norsk klockarkärlek på Hemkomstkonsert

VK har en viss klockarkärlek för norska kompositörer. Inte mindre än tre av kompositionerna som ingick i VK:s tävlingsbidrag på festivalen Canta al mar 2019 var av norskt ursprung: Knut Nystedts "Peace I Leave With You", Ola Gjeilos "Ubi caritas" och Kim Andre Arnesens "Even When He Is Silent". Kom och lyssna till prima norsk exportvara på VK:s hemkomstkonsert i Ekenäs kyrka 10.11 kl 19:00! På bilden "Sverd i fjell" -skulpturen i Stavanger - ett minnesmärke till minne av slaget i Hafrsfjorden 872 då Harald Hårfager enade Norge till ett rike. VK pausade vid skulpturen på sin minnesvärda Norge-turné 1997. Därtill en bild från Norsk hermetikkmuseum - världens enda museum med temat sardinkonserver. Det har VK inte besökt. Flaggan är avbildad mot klipporna på Lofotens sydpets.

Hemkomstkonsert 10.11.2019

Var "Närmare Gud till dig" det sista stycket som spelades när RMS Titanic sjönk 1912? Detta är ett föremål för debatt, men man vet att stycket hörde till orkesterledaren Wallace Hartleys favoriter och att han hade önskat att den skulle spelas på hans begravning. Texten är skriven 1841 av Sarah Flower Adams, och den första tonsättningen gjordes av hennes syster. Texten har tonsatts flera gånger efter det, och versionen i James Camerons Titanic-film är den amerikanska "Bethany"-varianten. Den tonsättningen har också använts i ett arrangemang av James Stevens, där psalmen blandas med ett parallellstycke på latin. Sydafrikanen André van der Merwe gjorde år 2011 ett arrangemang av denna version på afrikaans/latin ("Nader My God By U") för Stellenbosch University Choir, och Västnyländska kammarkören upptog stycket på sin repertoar efter att ha hört ensemblem Spira uppföra stycket på Finlands svenska sång- och musikförbunds sångfest 2016. Förebilden Stellenbosch University Choir lägger ribban högt - kören rankas av den meriterade musikfestivalarrangören INTERKULTUR sedan år 2012 som den bästa amatörkören i världen. INTERKULTUR fungerade också som arrangör för festivalen "Canta al mar 2019", där VK deltog och premierades med ett guld- och ett silverdiplom. VK framförde "Nader My God By U" på festivalens öppningskonsert. Stycket framförs också på VK:s hemkomstkonsert i Ekenäs kyrka den 10.11.2019 kl. 19:00. I väntan på detta kan man lämpligen avnjuta Stellenbosch-versionen på bifogade video:

.

Guld- och silverdiplom i Canta el mar 2019!

Västnyländska kammarkören belönades med gulddiplom i kammarkörsklassen och silverdiplom i den sakrala klassen i körfestivalen Canta el mar 2019, som arrangerades i staden Calella i Katalonien. 34 körer från 18 länder deltog. Nivån var hög - totalt utdelades 32 gulddiplom och 15 silverdiplom. Mycket glädjande för oss finländare var att Kamarikuoro Gaudete! från Riihimäki inhöstade inte mindre än två klassegrar, tre gulddiplom och dessutom som socker på bottnen priset för bästa dirigent. VK gratulerar!

Internationellt samarbete

Samarbete med andra körer och professionella musiker - både på nationell och internationell nivå - är viktigt för en amatörkör. På bilden ser vi Nenia Zenana, som hösten 2017 dirigerade danska Akademisk Orkester og Kor tillsammans med Västnyländska kammarkören (VK) i Verdis Requiem för fulla hus i Ekenäs och Köpenhamn. Nenia är känd för sin intensiva utstrålning, och hon dirigerar ofta i strumplästen eller barfota. Minnesvärt är också VK:s samarbete med brittiska proffskören Siglo de Oro, som konserterade i Helsingfors och Ekenäs hösten 2016 och därtill drog en workshop för sångarna i VK och manskören Raseborg. För VK:s del blir nästa internationella utmaning körtävlingen "Canta al mar" i Callela, som ligger strax utanför Barcelona. Tävlingen går av stapeln i oktober 2019. Tre av tävlingsbidragen - Kim André Arnesens "Even when He is silent", Sven-David Sandströms "To See a World" och Karin Rehnqvists "Nu är det natt över jorden" - premiäruppförs redan på vår långfredagskonsert i Ekenäs kyrka kl. 19. Få se om dirigenten Niels Burgmann hålls i skorna?

 


Immortal Bach

"Komm, süßer Tod,
komm selge Ruh',
komm führe mich in Frieden."

Kurt Nystedt (1915-2104) använde dessa rader från ett solistverk av J.S. Bach i kompositionen "Immortal Bach" (1988). Nystedt är en av de mest kända moderna norska kompositörerna av sakral musik. "Immortal Bach" utgår från en tämligen ordinär fyrstämmig koral. I reprisen spricker verket plötsligt upp i en klustermatta, där varje korist sjunger de tre fraserna i individuellt tempo (från 4 upp till 12 sekunder per ton). I slutet av varje fras möts alla i ett harmoniskt ackord. För att förstärka effekten är det vanligt att stycket framförs med koristerna utspridda i konsertrummet. En god akustik förstärker effekten. I kommentarerna till verket konstaterar Nystedt: "Stycket måste framföras med stort självförtroende, för att dess effekter skall komma till sin fulla rätt". Västnyländska kammarkören mobiliserar följaktligen för tillfället allt tillgängligt självförtroende för att förverkliga Nystedts målsättning på körens långfredagskonsert 19.4 kl. 19:00 i Ekenäs kyrka. Publicerat 16.4.2019

 

 


Jorden är människans hem

"Nu är det natt över jorden.
Darrande stjärna, gläns!
Världarna vandra så fjärran.
Mörkret är utan gräns.
Marken och mullen och mörkret,
varför älskar jag dem?

- Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem"

Karin Rehnqvists komposition "Natt över jorden" baserar sig på denna dikt ut samlingen "Jorden" av Erik Blomberg från år 1920. Idag - nästan hundra år senare - är dikten mera aktuell än någonsin. I dessa tider och i detta oändliga universum - låt oss ta väl hand om Jorden. Vårt enda hem.

Västnyländska kammarkören uppför bl.a. "Natt över jorden" på sin långfredagskonsert i Ekenäs kyrka kl. 19:00. Publicerat 14.4.2019


Song to Athene och internationellt höstbad vid Knipans strand

"Song for Athene" är ett verk komponerat 1993 av den brittiske kompositören John Tavener (född 1944). Verket är en hyllning till en ung familjebekant, som tragiskt avled i en cykelolycka. Tavener hade hört Athene tolka Shakespeares Hamlet i Westminster Abbey, och fick uppslaget att göra en komposition baserad på grekisk-ortodox begravningsliturgi och texter ur Hamlet. Verket blev mycket uppmärksammat några år senare, då det uppfördes på prinsessan Dianas begravning.

Västnyländska kammarkören uppförde verket tillsammans med den brittiska proffskören Siglo de Oro år 2016. Samarbetet med Siglo de Oro var musikaliskt inspirerande, och de brittiska gästerna uppskattade också storligen ett nattdopp vid Knipans strand i Ekenäs i septembersvala vatten... Ekenäs kyrka var välfylld i samband med den gemensamma konserten, och vi hoppas att också den inkommande långfredagskonserten (kl. 19:00) skall locka en talrik publik till kyrkan för att njuta av bl.a. Taveners fina musik (och mycket mer!).

På videon nedan uppförs Song to Athene av Netherlands Chamber Choir. Uppförandet illustreras av ett hisnande vackert bildspel med moderna konstverk. Enjoy! Publicerat 13.4.2019

 


Solister och musiker på långfredagskonserten

Jussi Salonen esiintyy tenorisolistina Heinrich Schützin teoksessa Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz pitkäperjantaina 19.4 klo 19:00 Tammisaaren kirkossa. Muusikot: Päivi Kärkäs, oboe; Kerttu Tiebout, alttoviulu; Sakari Kuusi, sello; Marianne Gustafsson Burgmann, urut.

Jussi Salonen upptäder som tenorsolist i Heinrich Schütz verk Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz långfredagen den 19.4 kl 19:00 i Ekenäs kyrka. Musiker: Päivi Kärkäs, oboe; Kerttu Tiebout, viola; Sakari Kuusi, cello; Marianne Gustafsson Burgmann, orgel. Publicerat 12.4.2019

 

 


De sju orden - inför långfredagskonserten

#1. Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör
#2. Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset
#3. (till Jesu mor) Kvinna, där är din son. (till lärjungen) Där är din mor
#4. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"
#5. Jag är törstig
#6. Det är fullbordat
#7. Fader, i dina händer lämnar jag min ande

Dessa Jesu sju ord på korset ses av kristna som det ultimata tecknet på Jesu gudomliga godhet. Men även sedd ur en icke-religiös aspekt väcker citaten allmänmänskliga, existentiella tankar. Att förlåta dem som medvetet eller omedvetet gjort orätt, att ha tilltro till godheten och kärleken även då den inte är uppenbar, att finna frid i sitt jag och se skönheten i det lilla sandkornet, marken, mullen eller mörkret är teman för Västnyländska kammarkörens långfredagskonsert den 19.4 kl. 19:00 i Ekenäs kyrka. Publicerat 11.4.2019

 


Even when He is silent - om urbana myter

På en källarvägg i Köln? I en grotta i Warszawa? Rentav av Anne Frank??

I believe in the sun even when it's not shining;
I believe in love even when I feel it not;
I believe in God even when He is silent.

Ursprunget till denna text, som förekommer i olika varianter, är osäkert. Sannolikt hittades den i Köln skriven på väggen till en källare, där judar hölls gömda under andra världskriget. Alldeles säkert är däremot att texten har tonsatts av den norske kompositören Kim André Arnesen år 2011, och att detta gripande verk uppförs av Västnyländska kammarkören på långfredagen kl. 19 i Ekenäs kyrka.

Läs mera om textens ursprung i artikelserien nedan. En lång men lärorik historia om hur urbana myter uppstår och transformeras medvetet eller omedvetet. Observera att tonsättningen artikelförfattaren inspirerats av är signerad Mark Miller, inte Arnesen. Publicerat 7.4.2019


Kammarkören finns på Instagram!

Västnyländska kammarkören finns nu också på Instagram. - Västnyländska kammarkören löytyy nyt myös Instagramista (hashtag #vastnylandskakammarkoren). Publicerat 5.4.2019

 


Sopranen Minna Nyberg - Finlands enda professionella expert på barockens gestik

Sopranen Minna Nyberg är en mångsidig sångerska som specialiserat sig på barockmusik. Hon är också den enda i Finland som på en professionell nivå behärskar konstarten barockens gestik (användning av gester). Minna har varit sopransolist bl.a. i många passioner, oratorier, mässor och kantater. Hon har sjungit i Europa och Japan med barockorkestern La Petite Bande och Collegium Vocale Gent. I januari 2018 medverkande hon i Göteborgs Baroques uppsättning av Monteverdis opera L’Orfeo. Hon fungerar som både Akademiska Damkören Lyrans och Akademiska Sångföreningens tonbildare. Publicerat 3.4.2019

 

 

Minna uppträder som sopransolist i Västnyländska kammarkörens kommande konsert ”Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz”, på långfredagen den 19.2 kl. 19 i Ekenäs kyrka. Hon kommer också att uppträda som solist i den lettiske kompositören Ēriks Ešenvalds (född 1977) komposition ”Only In Sleep” till text av Sara Teasdale (född 1884). Texten är en nostalgisk tillbakablick till barndomsvänner i drömmens värld, där tidens gränser suddas ut. I själva verket var Sara Teasdale i sin barn- och ungdom mycket sjuklig och tillbringade största delen av sin tid i hemundervisning ensam i en egen våning. Hon skapade dock en karriär som uppskattad poet, och belönades med det första Pulitzer-priset i lyrik år 1918. Hon avslutade efter en tragisk kärleksaffär sitt liv för egen hand år 1933, 49 år gammal.

 


To See a World in a Grain of Sand...

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour

Så börjar dikten "Auguries of Innocence" av William Blake. Dikten är sannolikt skriven 1803, och innehåller många för Blake typiska metaforer och paradoxer. Citat från dikten har utnyttjats i många mer eller mindre seriösa andra verk, allt från romaner av Nadine Gordiner och Phillip Pullman till filmatiseringen av videospelet Tomb Rider, där Angela Jolie i huvudrollen som Lara Croft uttalar just de ovannämnda stroferna. Den svenske kompositören Sven-David Sandström (1942-) har tonsatt inledningsstroferna och arrangerat verket kallat "To See a World" för blandad kör. Västnyländska kammarkören uppför verket i sin långfredagskonsert "Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz" den 19.4.2019 kl. 19 i Ekenäs kyrka. I väntan på konserten kommer här ett smakprov, inspelat av S:t Jacobs Ungdomskör, Stockholm. #diesiebenkreuze #västnylandskakammarkören. Publicerat 1.4.2019


Tävlingsdags!

Detta är inget aprilskämt - Västnyländska kammarkören deltar i körtävlingen 8th Canta al mar – Festival Coral Internacional i Spanien 23.-27.10.2019. Publicerat 1.4.2019

 

 


Verdis Requiem i Ekenäs och Köpenhamn

Verdis Requiem uppfördes tillsammans med Akademisk Kor från Köpenhamn i Ekenäs 4.11 och i Köpenhamn 11.11. Här en panoramabild från konserten i Ekenäs. Foto: Chris Senn. Publicerat 2017

 


Gruppbild från Budapest

Familjeporträtt från Budapest! Foto: Janne Gustafsson (med lite hjälp av vår guide Hjördis...). Publicerat 2014

 


Kammarkören i Budapest

Västnyländska kammarkören besökte Budapest 5.-9.11.2014. Huvudmålet för resan var att delta i Mozarts Requiem i Matthiaskyrkan tillsammans med 7 andra körer från Sverige, Norge, Danmark och Ungern. Allt som allt deltog ca 250 sångare. Verket dirigerades av Lásló Tardy och för orkesterdelen stod en lokal ungersk orkester. Dessutom hade Kammarkören en egen konsert tillsammans med två andra nordiska körer.

Resan var mycket lyckad och vår egen konsert fick god respons. Se och hör också det vackra videoklippet från Requiem-konserten - många VK:are går att identifiera från stillbilderna! Publicerat 2014